FAB2025

#reMOVING BOUNDARIES

V roce 2025 v České Republice uspořádáme největší konferenci otevřených dílen na světě. Přidejte se k nám!

01 [MEJKŘI]

KDO JE TO MAKER? A CO JE TO OTEVŘENÁ DÍLNA?

U nás zatím málo známý, po světě však velmi rozšířený fenomén otevřených dílen a makerů, často označovaný jako tzv. kutilství 21. století zažívá v České republice velký rozmach. Obzvláště v poslední době, spojené s celosvětovou koronavirovou krizí, zaznívaly ve veřejném prostoru často i slovní spojení jako např. 3D tisk, laserové řezání, dílny, komunita, sdílení nebo třeba prototyp. Od vzniku prvních otevřených dílen kolem roku 2017 se v České republice vybudovala silná (i když stále poměrně malá) komunita lidí, kteří by rádi toto téma rozproudili a dostali jej k široké veřejnosti. A o co tedy jde?

MAKER

Maker [mejkr] je inovátor, vynálezce, kutil, designér i nadšenec. Každý, který se nespokojuje s dostupnými věcmi, vytváří si nové, ale zároveň si je nenechává pro sebe – sdílí je s ostatními. Je to zkrátka kutil 21. století. Společnost Deloitte definuje makera jako „člověka, který získává svoji identitu a nachází smysl v tvoření“. Makerství je o zvídavosti, tvoření a inovacích. Makeři se nespokojují s dostupnými věcmi, a tak tvoří sami. Řadu jejich zástupců můžeme najít například mezi profesionály a lajky z kreativních průmyslů. Nedefinuje se konkrétními činnostmi, přispívá ke zdravému sebevědomí, vzdělání, tvořivosti a k ekonomickému rozvoji. DIY kultura se promítá do vzniku otevřených dílen, FabLabů, kreativních center, hackerspace, bastlíren a jim podobných.

OTEVŘENÁ DÍLNA

Otevřená dílna je místo pro všechny lidi bez rozdílu, kteří chtějí tvořit, rozvíjet svoji kreativitu, sdílet nápady, vyrábět, inspirovat se a vzdělávat se. Tyto dílny kloubí tradičních výrobní postupy a nástroje s moderními výrobními technologiemi mezi které patří například 3D tiskárny, 3D skenery, laserové řezačky, řezací plotry, CNC stroje, IoT, programovatelné vyšívací stroje a mnohé další. Otevřené dílny lze dále rozlišit podle toho, jakým aktivitám se primárně věnují. Mnoho otevřených dílen se nazývá FabLab. Jde o zkratku z angl. Fabrication Laboratory, která odkazuje na originální koncept vzniklý na Massechutské univerzitě (MIT) pod jejíž záštitou funguje celosvětová síť FabLabů.

MAKER MOVEMENT

Makerství není jen o strojích a dílnách, ale z velké části o lidech. Kolem otevřených dílen se buduje silná komunita jedinců se stejným zájmem spojující makery po celém světě. Tzv. Maker Movement je celosvětový fenomén, který zahrnuje velké množství různých skupin lidí, od high-tech robotických týmů a geeků, přes důmyslné řemeslníky a vynikající vědce až po garážové kutily. Kolem komunity se každou chvíli rodí ambiciózní projekty, které vidí do budoucnosti, postupně mění způsob lidského myšlení, vzdělávání a spojují společnost. Komunita makerů se soustředí nejen kolem otevřených dílen, ale každoročně se schází např. na výstavách pro makery, které se nazývají Maker Faire, a dalších skvělých akcích.

FUNGUJE TO I U NÁS? JASNĚ!

I když je u nás Maker Movement stále ještě v zárodku, rozhodně se nedá říct, že by nežil. V České republice v současnosti funguje přibližně 24 otevřených dílen, z nichž 3 jsou oficiálními členy celosvětové sítě FabLabů. Maker Faire je každý rok pravidelně pořádán v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi. Všechny tyto akce navštíví dohromady přes 22 000 lidí.
Čeští makeři navazují na dlouhou tradici ručních prací a řemesel a jsou jen důkazem, že „zlaté české ručičky“ pořád máme. Nejvýraznější tváří českého Maker Movementu je v současnosti dozajista Josef Průša a jeho celosvětově proslavené 3D tiskárny. Podle žebříčku na webu 3DHubs je model tiskárny Prusa i3 vůbec nejpopulárnější tiskárnou na světě. Kromě Prusa Research lze však najít mnoho dalších úspěšných makerských projektů a šikovných makerů.
Dalibor Farný – Nixie Tubes.
Zdroj: www.daliborfarny.com
Eva Nečasová – Eduard.
Zdroj: www.evanecasova.cz
Jiři Praus – Freeduino.
Zdroj: www.jiripraus.cz
Petr Vacek & Adam Cigler – Reflexe.

ZÁŘNÁ BUDOUCNOST

Vypadá to, že makery čeká v České republice zářná budoucnost. Prvním krokem bylo získání kandidatury pro uspořádání nejprestižnější celosvětové konference FABx v roce 2025 u nás doma, o které se můžete všechno potřebné dozvědět níže. Aby bylo možné něco změnit, je třeba si stanovit cíle. Ty naše jsou poměrně ambiciózní, ale chtěli bychom, aby to u nás v roce 2025 vypadalo takto.

SLOVNÍK MAKERŮ

Svět makerů a otevřených dílen s sebou nese plno nových pojmů a cizích slov. Níže můžete najít naši interpretaci těch nejpopulárnějších.

MAKER

Člověk, který získává svoji identitu a nachází smysl v tvoření. Může jím být kdokoliv bez ohledu na vzdělání, zaměstnání, věk apod.

MAKER MOVEMENT

Celosvětová komunita složená s makerů s různým zaměřením. Častým jevem je sdílení projektů nebo rovnou hardwaru pod licencí open-source. Členové této komunity se každoročně setkávají zejména na festivalech Maker Faire.

MAKER FAIRE

Výstava pro makery, na které může kdokoliv ukázat svůj projekt ostatním makerům a veřejnosti. Je zdrojem inspirace a velkou zábavou!

OTEVŘENÁ DÍLNA

Místo pro všechny lidi bez rozdílu, kteří chtějí tvořit, rozvíjet svoji kreativitu, sdílet nápady, vyrábět, inspirovat se a vzdělávat se. Umožňuje přístup k moderním digitálním výrobním technologiím i klasickým výrobním postupům a praktikám. Otevřená dílna může být zároveň FabLab, hackerspace, Techshop apod.

FABLAB

Originální koncept otevřené dílny zastřešovaný nadací Fab Foundation fungující pod americkou MIT. Aby se dílna mohla stát oficiálním členem celosvětové sítě FabLabů, musí 1. umožňovat přístup veřejnosti, 2. dodržovat pravidla Fab Charter, 3. mít k dispozici laserovou řezačku, 3D tiskárnu, přesnou CNC frézku, velký CNC router na dřevo, elektrodílnu pro prototypování, 4. být aktivní v celosvětové FabLab síti.

MAKERSPACE

Makerspace je cizí v podstatě cizí název pro otevřenou dílnu. Makerspace nemusí splňovat žádné požadavky na vybavení a můžete si jej „založit“ klidně i doma. Podle některých definic je jádrem toho pojmu spíše nastavení mysli a otevřenost tvořit než fyzická lokalita.

HACKERSPACE

Druh otevřené dílny/makerspace zaměřený na počítačové technologie, elektroniku, digitální umění, a vědu. Něco „hacknout“ v tomto případě neznamená napadnout cizí počítač a krást jeho data. V tomto případě jde o to rozklíčovat existují technologie a vytvořit z nich technologii novou nebo ji využít k jinému než původnímu účelu.

DIGITÁLNÍ ŘEMESLO

Jde o spojení tradičních řemesel s digitálními technologiemi, dovednostmi a nástroji např. těmi, které najdeme ve FabLabu.

BASTLENÍ

Označuje kutilství v oblasti elektrotechniky. V dnešní době zejména s využitím jednodeskových počítačů (např. Arduino), různých senzorů, displejů, krokových motorů a dalších. Velmi blízko bastlení je také svět IoT.

02 FAB2025

KONFERENCE FABx

Konference FABx je nejvýznamnější událostí pro celosvětový Maker Movement. Na této konferenci, týkající se témat digitální výroby, inovací a technologií, se každý rok setkávají členové FabLabů z celého světa, aby sdíleli, diskutovali, spolupracovali a rozvíjeli komunity s nejrůznějším lokálním i globálním zaměřením. Jedná se nejprestižnější a největší akci svého druhu na světě, které se každý rok zúčastní 1 500+ klíčových hráčů Maker Movementu ze všech kontinentů a má informační dosah až pro milion lidí.

V roce 2020 měl proběhnout již 16. ročník konference v kanadském Montrealu, který se však kvůli koronavirové krizi o rok odložil a nahradila jej celosvětová online konference, na které proběhla naše kandidatura. Konference FABx v Evropě zatím pořádali pouze Amsterdam, Barcelona, Toulouse/Paříž a my jsme získali její kandidaturu pro rok 2025. Plánujeme ji uspořádat v Brně a Praze a očekáváme návštěvu až 2 000 účastníků z celého světa. Podívejte se na naši vítěznou kandidaturu, stojí to za to!

Konference se pořádá pod záštitou Fab Foundation, organizace jejímž zakladatelem je „otec FabLabů“ Neil Gershenfeld působící na americké vysoké škole MIT, který před 19 lety založil první FabLab.

FAB2025 V ČESKÉ REPUBLICE

O FABx konferenci uspořádané v České republice se nám před pár lety při návštěvě konferencí v Egyptě a Číně pouze zdálo. A teď je to tady! O tom, čeho chceme uspořádáním konference dosáhnout jsme intenzivně přemýšleli, stejně tak nad tím, v jakých městech nakonec konferenci uspořádáme. Podrobnosti o místech konání, předběžném programu a předběžných tématech najdete v anglické verzi tohoto webu.

KDY: ČERVENEC/SRPEN 2025, 7 DNÍ

KDE: BRNO, PRAHA

KDO: 1 500+ KLÍČOVÝCH HRÁČŮ MAKER MOVEMENTU, ŠIROKÁ VEŘEJNOST

ROZPOČET: 24 MILIONŮ KČ

CO PLÁNUJEME?

Konferenci FABx považujeme za vyvrcholení našich aktivit, které plánujeme na období tří let před konferencí a jako další impuls na roky následující po skončení konference. Konferenci jsme se rozhodli uspořádat netradičně ve dvou městech, a to z toho důvodu, aby byl její lokální dopad co největší. Jsme si vědomi toho, že nás čeká hromada práce. Je to ale hromada práce, která má smysl.

Vize FABx konference sjednocuje klíčové tuzemské hráče Maker Movementu a otevírá jim možnosti intenzivní komunikace s veřejnou sférou, vzdělávacími institucemi i soukromými společnostmi. Jen tehdy, bude-li spolupráce všech těchto stran efektivní, může mít naše práce opravdu celospolečenský dopad. A co že to v nejbližší době plánujeme? Není toho málo!

FABLAB DO KAŽDÉHO KRAJE

Naším cílem je vytvořit průvodce založením otevřené dílny, poskytnout databázi mentorů a strukturální podporu za účelem podpory založení nových otevřených dílen ve všech krajích České republiky.

SETKÁNÍ PŘED FAB2025

Tři mezinárodní setkání v regionu střední a východní Evropy během následujících 3 let, které nám pomohou s realizací našich cílů a atraktivitou konference.
Ve spolupráci se zástupci veřejné sféry chceme vytvořit dlouhodobou strategii podpory digitálního řemesla v České republice.

NÁRODNÍ STRATEGIE

FAB HOUSE / SUPER FABLAB

Silný uzel FabLab sítě s nejmodernějším vybavením, který bude podporovat regionální FabLaby a poskytovat zázemí pokročilým uživatelům a výzkumníkům.

NÁRODNÍ SÍŤ

Založení oficiální asociace otevřených dílen v České republice, která bude zprostředkovávat diskuzi mezi dílnami a bude zvučným hlasem pevné komunity.
Chceme se zapojit do dalších projektů na mezinárodní úrovni, které nám pomohou posílit Maker Movement (nejen) v regionu střední a východní Evropy.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

FABLAB UNIVERSITY

Platforma určená pro vzdělávání pedagogů i studentů, která usnadní osvojení si témat digitální výroby a jejich zavedení do běžné výuky.

MAKER FAIRES

Chceme uspořádat Maker Faire v každém regionu s více než 500 000 obyvateli a inspirovat nejen ostatní makery ale i širokou společnost.

03 KDO JSME?

Náš tým je složen ze zástupců z největších FabLabů v České republice, FabLab Brno a Prusa Lab, a sdružení Make More podporující tuzemský Maker Movement, které organizuje Maker Faires po celé zemi. Tým je podporován a doplněn o externí zástupce z českých univerzit, soukromých společností, FabLabů z Francie a Belgie a expertky na velké konference.

Jan Dvoracek

Tomas Mejzlik | Fab Lab Brno (CZE)

Jan Dvoracek

Jan Dvoracek | Fab Lab Brno (CZE)

Jan Dvoracek

Daniel Jirotka | Make More
(CZE)

Jan Dvoracek

Anna Nebeska | Make More (CZE)

Jan Dvoracek

Vojtech Kolarik | Make More (CZE)

Jan Dvoracek

Ondrej Kasparek | Prusa Lab (CZE)

„Sami toho zvládneme málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.

Jan Dvoracek

Jiri Zemanek | ČVUT
(CZE)

Jan Dvoracek

Nicolas Lassabe | Fab Lab Artilect (FRA)

Jan Dvoracek

Marc Lambaerts | Fab Lab Leuven (BEL)

Jan Dvoracek

Josef Prusa | Prusa Research
(CZE)

Jan Dvoracek

Lenka Francu | CTP
(CZE)

Jan Dvoracek

Silvie Zamecnik | Moravia Convention Bureau
(CZE)

Co musíte mít, abyste vaše aktivita měla opravdový dopad? Aby to bylo nejenom pozlátko, které se zachvíli vytratí, ale abyste položili pevný základní kámen, na kterém se dá stavět? Za prvé potřebujete nadšenou komunitu a tým, který bude uskutečňovat své vize. A za druhé podporu od všech důležitých stran. V případě Maker Movementu jde hned o celou trojici – veřejnou sféru, soukromé společnosti i vzdělávací instituce. Vřelá podpora, kterou jsme prozatím obdrželi, nás utvrdila v tom, že právě teď a tady nastal ten správný moment pro to, abychom udělali velký krok kupředu.

Nejsme žádní zelenáči. Podívejte se, co už máme za sebou a na čem zrovna děláme!

PROVOZ FABLABŮ

Členové našeho týmu osobně zodpovídají za provoz 2 FabLabů v Praze a Brně, které mají užitnou plochu cca 500 m² a každý rok 2000+ aktivních členů.

SPOLUPRÁCE S BAVORSKÝMI LABY

V minulosti jsme navázali přeshraniční spolupráci s německými FabLaby.

MAKER FAIRES

Každý rok organizujeme Maker Faires v Praze, Brně, Mladé Boleslavi a Plzni, které navštěvuje před 22 000 návštěvníků.

PROJEKT FABLABIA

Koordinujeme mezinárodní projekt zamřený na komerční stránku makerských projektů a jejich propojení s malými a středně velkými firmami.

ČESKÉ OTEVŘENÉ DÍLNY

Máme na starosti (zatím) neoficiální asociaci otevřených dílen v České republice čítající v současnosti 15 členů.

CREACTIVE UKRAINE

Spolupracujeme na projektu, který ma za úkol podpořit kreativní průmysly na Ukrajině.

PODPORUJEME VZNIK DÍLEN

V případě, že se objeví někdo, kdo chce založit novou dílnu, obrací se v drtivé většině případů na nás. Máme zkušenosti s konzultacemi pro 2 nově založené a 5 zavedených dílen.

FABLAB EXPERIENCE

Cesty brázdíme nevšedním mobilním FabLabem, který perfektně spojuje digitální řemeslo a běžnou formální výuku. Praktickou zkušenost s FabLaby poskytneme za rok 10 000 studentů a na různých akcích ho navštítí až dalších 92 000.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

V první fázi před získáním kandidatury jsme sháněli příslib podpory formou Support Letterů. I díky nim se nám podařilo kandidaturu nakonec získat a komunitu přesvědčit, že v tom rozhodně nejsme sami. Nyní se pomalu ale jistě přesouváme do druhé fáze, ve které budeme shánět podporu zejména finanční. Kromě ní samozřejmě přivítáme i další důležité možnosti podpory jako např. profesionální zkušenosti nebo odbornost. Pokud byste se chtěli jakkoliv přidat, budeme moc rádi. V takovém případě nás kontaktujte přes e-mail, prosím.

CO NABÍZÍME?

Nepřicházíme s prázdnou a za vaši podporu vám můžeme nabídnout následující:

  • Podpořit značku České republiky na úrovni technologicky a inovačně vyspělých zemí.
  • Zvýšit atraktivitu regionu a propagovat jej v zahraničí.
  • Spolupodílet se na popularizaci témat digitální výroby, inovací, otevřených dílen.
  • Podílet se na zásadním rozvoji Maker Movementu v ČR – po celou dobu 4 let před uspořádáním konference a po ní.
  • Být součástí podpůrných akcí FAB2025 – preeventy před FAB2025 po celé Evropě, 1 významný event ročně s mezinárodní účastí.
  • Být součástí samotné FAB2025 – nejprestižnější a největší akce svého druhu na světě, 1 500+ účastníků, široká veřejnost, informační dosah milion lidí.
  • Možnost navázat spolupráci s nejlepší univerzitou na světě MIT (dle QS Global World Ranking 2019).

SKVĚLÍ PODPOROVATELÉ

I ten nejlepší nápad na světě může bez dobré podpory naprosto selhat. Tohoto jsme si naprosto vědomi a od začátku děláme všechno proto, abychom v našem úsilí nebyli sami. Zatím se nám to poměrně dobře daří a již jsme nasbírali přes 40 úžasných Support Letterů, které si můžete přečíst kliknutím na loga našich podporovatelů níže. Níže si také můžete přečíst osobní poslání od některých z našich podporovatelů.

“FAB2024 brings a unique opportunity to kickstart maker movement in the Czech Republic and other Central and Eastern European countries. We, Czech people, have always been handy enthusiasts, who craved for the opportunity to create something and realize all the small as well as big ideas. Creativity and ability to find alternative solutions is in our blood. I am convinced, that Czech makers can enrich maker movement in surprising ways and bring something new to the whole Fab Family members from all around the world.”

JAN DVORACEK
FAB2024 team

Youngsters that have an opportunity to meet modern technologies during their studies not just theoretically but truly hands-on are a way ahead of others. We are proud of to join the forces with FAB2024 organizational team and together help enthusiastic students to grow and reach their full potential. Nowadays, we need such people to face ambitious global challenges more than ever.”

HYNEK PERINA
Thermo Fisher Scientific

“The government initiative Country for the Future Czech Republic officially supports the maker community and FAB2024. It’s in the interest of our entire nation to help makers, as our future lies in innovation. Fingers crossed for the Czech makers and mainly the organizers of the 2024 candidacy!”

ROBIN CUMPELIK
Coordinator of the Innovation Strategy of the Czech Republic

We empower people to grow businesses that can change the world. One of the ways we are doing it is by providing access to knowledge and tools of digital fabrication. That is why JIC supported the establishment and keeps supporting the operation of FabLab Brno, FabLab Experience, FAB2024 Czech candidacy and we are ready for the conference itself!

PETR CHLADEK
CEO, JIC

“Brno boasts a network of high-quality secondary schools and is one of the biggest university centres in the Czech Republic. It holds a leading position in the country in the field of science and research and it is a seat of many progressive and creative companies. Brno rises year after year in the cities ranking with the highest level of innovation support in Europe. Our long-term goal is to offer top scientists, managers, academics and innovators an excellent place for a professional career and for living. It cannot be done without the support of educational projects helping to develop good ideas. FabLab Brno is one of such projects. I believe that thanks to our facilities and experience, we can offer perfect conditions and inspiring people determined to prepare and organize a truly exceptional event. It will be our honour to host the FABx conference.”

MARKETA VANKOVA
Mayor of the City of Brno

We all are playing infinite games. Life is not like hockey or soccer where you have known boundaries, strict rules, known end. In life people come and go, rules are changeable, there is no finish line (S. Synek). My game for the last 4 years has been around FabLabs and at least for the next 4 years is going to be. I don’t know what exactly will happen during years to come but it is going to be hell of a ride! And I am truly happy that I can be part of this whole movement.

TOMAS MEJZLIK
FabLab Brno manager, FAB2024 team 

I believe, that by organizing FABx, we will inspire people who have never before heard about maker movement. In the four years of preparations, we want the stimulate sustainable long-term projects with significant impact and make them to a base of the maker infrastructure. FABx is simultaneously a challenge and opportunity to us. Looking forward!

DANIEL JIROTKA
Make More, FAB2024 team

Czech Republic if full of creative people, makers and inventors. I believe that after having overcome the phase, when during communism making was the only way to get access to unavailable gadgets and machinery, we are now ready to move further. By organizing FABx we want to educate, innovate, bring new FabLabs to life and by creating networks and setting systematic procedures we want to strengthen the community and unfold its potential.

VOJTECH KOLARIK
Make More, FAB2024 team

I strongly believe the maker spirit in each and every one of us should be fostered and supported. FabLabs as an infrastructure are bringing technological democratization and accessible possibilities to create, invent and share. I consider FABx conference as the imaginary peak of our local strategy we want to full fill – the regional development of vibrant creative maker communities, increasing abilities of individuals, flourishing entrepreneurship with sociocultural impact.

ONDREJ KASPAREK
PrusaLab manager, FAB2024 team 

Life is about creating yourself, creating things…(Bob Dylan). All of us are makers. Even when we think about ideas – it’s the first step. I´m so glad we can move forward and collaborate with people from all around the world and create big things together. FABx presents a huge, exciting challenge to prove that Czech Republic is full of innovative people that need to be supported systematically as well as FabLabs where people can learn from each other and make their ideas come true. By organizing FABx we would like to connect all creative individuals to build a strong community of makers. I´m looking forward to do another step toward our goal.

ANNA NEBESKA
Make More, FAB2024 team 

MEZINÁRODNÍ

NÁRODNÍ

REGIONÁLNÍ

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

SOUKROMÁ SFÉRA

KOMUNITA MAKERŮ